Asystent Baza Leków 2013 13.1.19

Asystent Baza Leków jest programem obsługującym aktualną bazę leków opublikowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Aplikacja ułatwia szybkie wyszukanie, sortowanie oraz wydruki leków po kolumnach:

- substancja czynna

- nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego

- zawartość opakowania

- od EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN

- termin wejścia w życie decyzji

- okres obowiązywania decyzji

- grupa limitowa

- urzędowa cena zbytu

- cena detaliczna

- wysokość limitu finansowania

- zakres wskazań objętych refundacją

- poziom odpłatności

Asystent Baza Leków zdecydowanie przyśpieszą wyszukiwanie leków, dzięki czemu pacjent zostanie szybciej obsłużony. Można przetestować wersję trial programu, pełna jest do nabycia na stronie producenta.