Asystent Gabinet Lekarski 2012 12.8.17

Asystent Gabinet Lekarski 2012 to program, który wspomaga obsługę gabinetu lekarskiego. Aplikacja pozwala na prowadzenia kartotek pacjentów, historii ich wizyt oraz chorób. W module danych o pacjencie można dodawać załączniki, (np. skany zdjęć z prześwietleń) i wprowadzać diagnozę choroby.

Asystent Gabinet Lekarski 2012 to pakiet na który składają się moduły: pacjenci, zaplanowane zadania, historia wizyt, faktury, magazyn. Twórcą oprogramowania jest Meteoryt.

Nowości w tej edycji to między innymi poprawa pracy z MSSQL i Firebird.