Asystent Inwentarz żywy 2013 13.1.19

Asystent Inwentarz Żywy 2013 to program przeznaczony dla rolników. Jego głównym zadaniem jest pomoc w prowadzeniu ewidencji bydła w gospodarstwie rolnym. Program posiada szereg możliwości rozszerzających zwykłe prowadzenie kartotek bydła, pozwala bowiem m.in. na: dodawanie załączników i zdjęć do kartotek bydła, zapisywanie wydajności mlecznej i wagowej czy też gromadzenie danych żywieniowych. Dodatkowo program oferuje możliwość prowadzenie historii leczenia bydła oraz jej kosztów.

Asystent Inwentarz Żywy 2013 oferuje możliwość prowadzenie historii leczenia bydła oraz jej kosztów. Dużym atutem Asystenta jest możliwość pilnowania różnych terminów oraz moduł planowania zadań. Aplikacja można wykorzystać do planowanie porodów, krycia i zasuszenia bydła. Zapisy harmonogramu można przedstawić w postaci blokowego diagramu. W najnowszej wersji dodano kilka nowych funkcji oraz usprawniono już istniejące. Zlikwidowano również zauważone bugi.