Asystent Kancelaria Prawnicza 2015 15.12.10

Asystent Kancelaria Prawnicza to system do prowadzenia kancelarii prawniczej, np. radców prawnych, adwokackiej itp. W programie możemy przechowywać informacje o klientach, zleceniach, sprawach oraz korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Dzięki modułowi planowania zadań możemy planować spotkania, dodawać różne przypomnienia o ważnych wydarzeniach i terminach itd. W ramach każdej sprawy możemy dodawać załączniki lub zdjęcia (np. skany dokumentów), prowadzić historię czynności związanych ze sprawą, czy też prowadzić finanse danej sprawy.

Asystent Kancelaria Prawnicza posiada również moduł książki korespondencji, który zintegrowany jest z poprzednimi modułami i automatycznie przydziela korespondencje pod określone sprawy (np. na podstawie sygnatury akt). Jak więc widać, jest to aplikacja, dzięki któremu prowadzenie kancelarii jest prostsze i bezpieczniejsze.

W najnowszej wersji dodano kilka nowych funkcji oraz usprawniono już istniejące. Zlikwidowano również zauważone bugi.