Asystent Nadzór Maszyn 2013 13.1.15

Asystent Nadzór Maszyn 2013 to program dedykowany jest dla firm produkcyjnych, które chciałyby prowadzić ewidencję posiadanych maszyn, urządzeń czy podzespołów. Uzupełniając odpowiednie rekordy możemy określić datę produkcji, serwisowania, przeglądów danych urządzeń. Ponadto jak zostało to zawarte wyżej, istnieje możliwości ewidencji maszyn, określając jej typ, symbole, nr ewidencyjne, seryjne, a także prowadzenie szczegółowej dokumentacji, tworzenie harmonogramu czynności do wykonania przeglądu, zgłaszanie awarii maszyn do działu technicznego. Korzystając z uzupełnionych danych maszyn, urządzeń, możemy wydrukować kompleksową dokumentację ze specyfikacją maszyny ze zdjęciem, którą możemy załączyć do dokumentacji tradycyjnej. Ważną opcją aplikacji jest moduł opiekunów, tzn. określenie osoby, firmy, która dokonuje nadzoru nad działaniem urządzenia oraz jego napraw. Korzystając z opcji przypomnień nigdy nie zapomnimy o terminie eksploatacji maszyn, dzięki czemu unikniemy nieprzyjemności związanych z awariami oraz kontroli ze strony odpowiednich jednostek.

Asystent Nadzór Maszyn 2013 posiada spore możliwości. Niektóre to:

- funkcje planowania zadań oraz przypomnień np. o terminie przeglądów maszyn, ważnych spotkaniach;

- historia napraw, awarii;

- prowadzenie ewidencji sprzętu oraz pracowników;

- ewidencja korespondencji (dziennik korespondencyjny);

- pełna obsługa danych kontaktowych;

- łatwe wyszukiwanie informacji;

Nowości w edycji 2013 to m.in. przygotowanie do nowych przepisów oraz liczne usprawnienia dla użytkownika.