Asystent Rejestr Kóz 2013 13.1.19

Asystent Rejestr Kóz to program dla rolników, przeznaczony do obsługi hodowli kóz. Umożliwia zapisanie podstawowych danych o zwierzętach np. numer kolczyka, pochodzenie, rasę, wiek zwierzęcia, rodzaj zwierzęcia. Dodatkowe funkcje programu to możliwość gromadzenia danych o żywieniu oraz o wadze zwierzęcia. Program posiada moduł planowania czynności, dzięki któremu rolnik może łatwiej kontrolować daty związane z kryciem kóz porodami lub badaniami lekarskimi hodowli. Rejestr kóz umożliwia tworzenie różnego rodzaju raportów. Aplikacja wspiera gromadzenie bazy kontrahentów, którzy współpracują w danym gospodarstwem rolnym.

Asystent Rejestr Kóz to między innymi:

- możliwość tworzenia wielu baz danych oraz pracy na wielu bazach jednocześnie

- narzędzia Importu i Eksportu danych do wielu znanych formatów np. XML,CSV

- łatwe przeszukiwanie danych, możliwość przeszukiwania zaawansowanego po poszczególnych polach itp.,

- możliwość sortowania danych po zdefiniowanych kolumnach (alfabetcznie, rosnąco, malejąco),

- zarządzanie użytkownikami - nadawania uprawnień na poszczególne moduły programu oraz uprawnień globalnych,

- zarządzanie oddziałami firmy, ograniczanie widoku danych dla poszczególnych użytkowników do pojedynczego oddziału itp.,

- zarządzanie przypomnieniami. Obsługa przypomnień cyklicznych,

- możliwość redagowania bazy wiedzy. Dzięki temu narzędziu można stworzyć wspólny dla wszystkich słownik odpowiedzi itp.,

- system mailingowy obsługujący dwie formy kontaktu:

- i wiele innych funkcji