Asystent Rejestr Świń 2013 13.1.19

Asystent Rejestr Świń to program dla rolników, przeznaczony do obsługi hodowli trzody chlewnej. Rejestr świń umożliwia zapisania podstawowych danych o zwierzętach np. numer kolczyka, pochodzenie, rasę, wiek zwierzęcia, rodzaj zwierzęcia. Dodatkowe funkcje aplikacji to możliwość gromadzenia danych o żywieniu oraz o wadze zwierzęcia. Posiada moduł planowania czynności, dzięki któremu rolnik może łatwiej kontrolować daty związane z kryciem trzody chlewnej, porodami lub badaniami lekarskimi danej hodowli.

Asystent Rejestr Świń umożliwia tworzenie różnego rodzaju raportów. Program wspiera gromadzenie bazy kontrahentów z którymi dane gospodarstwo rolne współpracuje.