Atlantica Online Client Patch v690 - v701

Patch aktualizujący Atlantica Online do tej oznaczonej numerem 701. Produkcja ta jest grą z gatunku MMO oferującą turowy system walki. Każdy gracz może kontrolować do 9 postaci w swojej grupie. Łącząc się z innymi graczami można formować duże zespoły i organizować wielkie walki.