Audacity DVR - Personal Edition PPC 3.51W

Aplikacja Audacity DVR przemienia urządzenia przenośne w dyktafon, umożliwiając tym samym łatwe tworzenie notatek głosowych.