Audiobook Studio 3

Program umożliwia przekonwertowanie dowolnego tekstu na plik audio w formacie AIFF, który można dodać do programu iTunes i ponownie przekonwertować na format MP3. Edytor umożliwia dodawanie szeregu znaków specjalnych - pauz, znaków przystankowych. Umożliwia także kontrolę głośności. Szybkość czytania możemy regulować w zakresie od 50 do 500 słów na minutę. Do wyboru mamy 22 rodzaje głosu.