Audiometr 1.0 pl

Aplikacja Audiometr służy do oceny sprawności słuchu osoby badanej. Dzięki niej bez drogich przyrządów, w warunkach

domowych można ocenić sprawność narządu słuchu.

Podstawowe funkcje:

- przeprowadzanie badania słuchu;

- kalibracja;

- tworzenie odniesienia;

- nagrywanie wyników/drukowanie;

- porównywanie wyników.