AutoOff 1.6

To niewielkie narzędzie pozwala na ustawienie opóźnienia automatycznego wyłączenia urządzenia Palm.