B17 Flying Fortress : The Mighty 8th - film nr. 1

Dwa filmy w formacie asf, będące zapowiedzią najnowszej gry Microprose.