Backup To Email 2.29

Backup To Email to idealne narzędzie dla osób, którym zdarza się przechowywać ważne pliki w skrzynce poczty elektronicznej, w tym Google Gmail. Program dodaje do menu kontekstowego systemu Windows pozycję Backup To EMail, która automatycznie prześle wybrany plik lub grupę plików do wybranej skrzynki pocztowej. Narzędzie zostało wyposażone w prosty interfejs, w którym użytkownik może, poza określeniem docelowej skrzynki, ustawić zautomatyzowane kompresowanie plików (format ZIP), a także tworzenie szyfrowanych archiwów, dostępnych po podaniu hasła. Autorzy dodali też mechanizm cyklicznego wysyłania określonych danych, co może zastępować standardowe rozwiązania do tworzenia kopii bezpieczeństwa. Do działania aplikacja wymaga zainstalowanego w komputerze środowiska wykonawczego Java.