BandSwitch 2.4.3

BandSwitch pozwoli zarządzać połączniami urządzenia, w tym Bluetooth oraz Wi-Fi. Daje także możliwość ich czasowego włączania bądź wyłączania.