Battlefield 1942 edytor map

Edytora map wraz z zestawem przykładowych map, które ułatwią graczom posługiwanie się edytorem.