Battles In Normandy Demo

Grywalna wersja demonstracyjna interesującej strategii osadzonej realiach II wojny światowej, która pozwala na wzięcie udziału w walkach jakie toczyły się w Europie po lądowaniu aliantów w Normandii.