Belka Żelbetowa + Rysunki DXF v.3.1

Belka Żelbetowa to program przeznaczony do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych belek żelbetowych jedno i wieloprzęsłowych zgodnie z normą żelbetową PN-B-03264:2002 z uwzględnieniem poprawki Ap1. Obliczenia statyczne belki i jej wymiarowanie można wykonywać dla wielu zadeklarowanych przypadków obciążeń i wielu kombinacji oraz ich obwiedni. Ułatwieniem w zakresie kombinatoryki jest generator przypadków i kombinacji, który automatycznie tworzy kolejne przypadki obciążeń zmiennych rozłożonych odpowiadające obciążeniom poszczególnych przęseł belki oraz kombinacje z udziałem tych przypadków.

Rysunki DXF to osobny moduł współpracując z programem Belka Żelbetowa. Aplikacja umożliwia otrzymanie rysunku wykonawczego belki żelbetowej wraz z wykazem zbrojenia i tablicą materiałową. Rysunek belki można uzyskać na dwa sposoby: jako bezpośredni wydruk skalowalnego rysunku z programu Belka Żelbetowa, albo poprzez automatyczne przekazanie (eksport) rysunku belki do pliku DXF lub bezpośrednio do programu typu CAD (np. AutoCAD, IntelliCAD, ZwCAD, itp.).