Best Alarms 1.03 (Symbian S60 3rd Edition)

Aplikacja umożliwiająca uruchamianie kilku alarmów jednocześnie. Możliwe jest ustawienie, w których dniach obowiązuje alarm, cykliczności, itp..