BIMP 98 Lite 1.43

BIMP to Batch Image Procesor, czyli program do wsadowego przetwarzania grafiki. Ta aplikacja może okazać się bardzo przydatna dla wszystkich tych, którzy codziennie pracują z dużą liczbą grafik, zdjęć w postaci cyfrowej itd.

Program przyspiesza wykonanie najczęstszych przekształceń na obrazach: obrót, odbicie pionowe lub poziome, przeskalowanie, zapisanie w innym formacie pliku itd. BIMP nie zawiera co prawda specjalnie wyszukanych narzędzi, ale do wielu zadań może okazać się zupełnie wystarczający, a przy tym prosty w użyciu. Można mieć tylko zastrzeżenia co do zbyt długiego czasu generowania podglądu dużych plików graficznych.