BioMolecula 3D ScreenSaver 1.1

BioMolecula 3D ScreenSaver to interesujący wygaszacz ekranu. Pokazuje on molekuły, dynamicznie tworzące trójwymiarowe struktury. Użytkownik sam może wybrać jedną z sześciu konstrukcji, wybrać jej szybkość i oś obrotu. Mamy tu cztery prototypy DNA oraz dwie proteiny, jednak producent planuje w przyszłych wydaniach dołożyć kolejne.

BioMolecula 3D ScreenSaver nie jest dostępnyza darmo. Wersja trial udostępnia tylko jedną strukturę DNA oraz hemoglobinę. Aby zyskać pełne wydanie, należy się zarejestrować i opłacić licencję. Polecamy także inne wygaszacze dostępne na naszych stronach.