Bits on Wheels 1.0pr1.4

Bits on Wheels jest pierwszym natywnym klientem sieci Bittorent napisanym na Mac OS X Poza typowymi cechami, jakie posiadają wszystkie inne klienty tej sieci wyróżnia się możliwością wizualizacji trójwymiarowej stanu pobierania plików. Aplikacja znajduje się w początkowym stadium rozwoju. Możemy się spodziewać, że przyszłe wersje będą miały wyeliminowane błędy i usprawnione działanie.