BizDesk Desktop 2.5 pl

Oprogramowanie do wspomagania zarządzania firmą - system CRM z obiegiem dokumentów + Magazyny, Logistyka, Finanse.

* CRM - zarządzanie kontaktami z klientem

* Logistyka - zarządzanie magazynami, produktami, możliwość ekspozycji magazynu w internecie

* Finanse - zarządzanie obrotem, kosztami, bilans

* Obieg i archiwizacja dokumentów

* Zarządzanie czasem - organizer

* Komunikator

* Notatnik

* Zarządzanie zadaniami - problemy i zadania

* Baza wiedzy o pracownikach (dane pracownicze, planowanie urlopów)

* Monitoring wydajności pracy

* Budżety

* Reklamacje

* Możliwość integracji z systemami księgowymi