BizProject

BizProject oferuje korzyści dla kadry zarządzającej i dla pracowników zaangażowanych w projekty od kierowników projektów przez realizatorów (członków zespołów projektowych) po księgowość. Ma budowę modułową - każdy element odpowiada za inne funkcje program. Moduł Projekty umożliwia definiowanie projektu, jego nazwy, celu, opisu, rodzaju i statusu oraz dat planowanego rozpoczęcia i zakończenia. Projekt można podzielić na etapy i podetapy oraz zadania dopasowane do poszczególnych podetapów. Moduł Budżetowanie Moduł umożliwia kierownikowi projektu przypisanie stawek godzinowych do stanowisk lub konkretnych osób oraz kosztów do zasobów rzeczowych wymaganych do realizacji projektu. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie stanu wykorzystania budżetu projektu i mierzenie marżowości realizacji projektów dla klientów.

BizProject składa się z następujących modułów (poza wymienionymi):

Zadania (przydzielanie, rozliczanie)

Zasoby ludzkie

Zasoby rzeczowe

Diagram Gantta

Ścieżka krytyczna

Raporty

Statystyki

Panel administracyjny

Wyszukiwanie i filtrowanie

Ankiety

Rdzeń

UWAGA

Aby pobrać demo należy zarejestrować się na stronie producenta, do czego prowadzi link z tej witryny.