BlackBox Password Manager 1.9

BlackBox Password Manager pozwoli zebrać w jednym miejscu hasła oraz numery PIN, uszeregowane według dowolnej kategorii. Dostęp do takich informacji musi być, oczywiście, ograniczony, dlatego program wymaga zdefiniowania hasła do bazy danych.

Domyślnie BlackBox Password Manager obsługuje kilka rodzajów haseł, ale w każdej chwili pozwala dodawać nowe (wraz z podkategoriami) i zmieniać już istniejące. Wprowadzając nową pozycję do bazy danych, możesz skorzystać z generatora haseł. Przy wpisywaniu własnego klucza będziesz mógł dowiedzieć się, czy jest wystarczająco trudne do złamania (dostępny jest specjalny analizator). W dowolnej chwili wyeksportujesz listę zgromadzonych haseł do pliku TXT, XML oraz CSV.