Breakout Patch 1

Poprawka usuwa błędy występujące przy grze wieloosobowej oraz usprawnia obsługę dźwięku (regulacja głośności) i grafiki.