Browse3D 3.1.2

Nakładka na Internet Explorera, która pozwala oglądać strony WWW w trzech wymiarach. Po bokach okna widać otwarte strony WWW na odchylonych panelach, co dobrze ilustruje zdjęcie. Główne okno jest wyświetlane tradycyjnie, jednak przejście do poprzedniej witryny trwa ułamek sekundy. Strzałki (lewo, prawo) umożliwiają wyświetlenie bocznego panelu w formie podzielonego okna.