BS HTMLEditor 1.0 pl

Mały edytor HTML z kilkoma przydatnymi funkcjami i kodami w języku JS. Program wymaga podania klucza. W tym celu należy podać swój adres poczty elektronicznej na stronie producenta.