Bulk Rename Utility 3.0.0.0

Bulk Rename Utility to program do hurtowej zmiany nazw plików. Można zmienić wielkość liter w nazwach, zamienić literę na inną, usunąć kilka liter na początku lub na końcu, dodać datę modyfikacji, ponumerować pliki, wstawić znak w wybranej pozycji. Możliwe jest też użycie wyrażeń regularnych. Wprowadzane warunki są na bieżąco uwidaczniane w kolumnie podglądu, co pozwala kontrolować efekty jeszcze przed ich zatwierdzeniem.

Bulk Rename Utility może być także użyty do usuwania wybranych znaków z nazw plików. Niestety, aplikacja nie posiada polskiej wersji językowej. Z podobnych polecamy Vole Windows Expedition oraz SpaceSniffer.