CAD Import .NET 1.5 pl

Narzędzie pozwalające odczytywać pliki programów do projektowania AutoCAD o rozszerzeniach DWG i DXF oraz importować rysunki do edytorów programowania takich jak C#, VB.NET, J# oraz Delphi .NET. Pakiet demonstracyjny zawiera moduły jedynie dla C#, VB.NET oraz J# wraz z instrukcją i licencjami użytkownika.

Pakiet pozwala zobaczyć w jaki sposób korzystać z narzędzia do przeglądania plików DCF/DWG, eksportować je do formatów graficznych BMP, JPEG.