Call of Duty 4: Modern Warfare Mod Tools Patch 1.1

Łatka na zestaw narzędziowy do Call of Duty 4. Patch usuwa poważne bugi w działaniu dwóch ważniejszych edytorów.