CalliGrapher 8.6

Narzędzie rozpoznające pismo odręczne dla urządzeń Pocket PC. Można przy jego pomocy wprowadzać tekst do programów, a także uruchamiać skrypty. Posiada również wbudowany słownik.