Captain Nemo 3.30

Pozwala odczytać dane zapisane na partycjach w formatach NTFS , Novell oraz partycje systemu Linux. Wystarczy tylko podmontować odpowiednią partycję NT lub Novella do komputera z systemem Win 95/98 nie potrzebujesz żadnych dodatkowych sterowników.