CERBER-UMOWY 4.0 pl

Program przeznaczony do kompleksowej obsługi umów cywilnoprawnych dotyczących zatrudnienia. Program umożliwia między innymi wystawienie umów - zleceń i umów o dzieło, wystawienie dowolnej liczby rachunków do każdej z umów, prowadzenie rozrachunków z pracownikami (kontrola zapłat rachunków), naliczanie zobowiązań w stosunku do urzędu skarbowego, sporządzenie deklaracji PIT-8A oraz PIT-11/8B, wystawienie przelewów, generowanie wydruków ułatwiających precyzyjną analizę danych.

W najnowszej wersji programu dodano możliwość dokonywania zapłat rachunków z wykorzystaniem bankowości elektronicznej poprzez oprogramowanie (protokoły) zgodne ze standardem Videotel oraz MultiCash. .