Championship Chess Pro for Palm OS

Szachy na urządzenia Palm OS. Gra jest automatycznie zapisywana, a ruch gracza może być ograniczony czasowo.