Championship Chess Pro for Pocket PC

Szachy na urządzenia Pocket PC. Gra jest automatycznie zapisywana, a ruch gracza może być ograniczony czasowo.