Chemical Elements - Periodic Table of Elements for Palm OS

Układ okresowy pierwiastków. Przeglądać je można za pomocą symbolu, bądź liczby atomowej. Każdy element zawiera 56 szczegółowych informacji podzielonych na 10 kategorii dotyczących danego pierwiastka