Clam Sentinel Portable 1.21

Clam Sentinel Portable jest aplikacj działającą w zasobniku systemowym (TRAY), która wykrywa zmiany w plikach systemowych oraz skanuje pliki zmodyfikowane za pomocą programu ClamWin (oczywiście wymagana jest uprzednia instalacja programu ClamWin). Ponadto program wykrywa automatycznie nowo dodane dyski lub pamięci zewnętrzne (jak np. pendrive) oraz monitoruje je do momentu zamknięcia programu lub odłączenia dysku.

Clam Sentinel Portable jest projektem darmowym oraz tzw. oprogramowaniem otwartym (OPEN SOURCE) umieszczonym na serwerach SourceForge: Clam Sentinel on Sourceforge. Program jest tworzony za pomocą DELPHI (D6).

Wersja Portable nie wymaga instalacji w systemie operacyjnym.