Classic Compressor 1.17 (wtyczka VST)

Wtyczka VST, która przetwarza dźwięk tak samo jak typowy kompresor dynamiki. Umożliwia on podgłośnienie cichszych fragmentów muzyki, dzięki czemu lepiej brzmi ona w zaszumionych pomieszczeniach.

Wszystkie wtyczki VST wymagają do swojej pracy środowiska zgodnego ze standardem VST. Przykładem mogą być programy takie jak Steinberg Cubase albo Adobe Audition, ale pracują także przy użyciu wtyczki DSP do WinAmpa - Winamp VST Host.