Classic Delay 1.03 (wtyczka VST)

Wtyczka VST, tworząca dobrze brzmiące echo o różnych parametrach. Posiada także opcje filtrowania dźwięku tworzącego echo.

Wszystkie wtyczki VST wymagają do swojej pracy środowiska zgodnego ze standardem VST. Przykładem mogą być programy takie jak Steinberg Cubase albo Adobe Audition, ale pracują także przy użyciu wtyczki DSP do WinAmpa - Winamp VST Host.