Classic Master Limiter 1.06 (wtyczka VST)

Wtyczka VST, która zapobiega przesterowaniu, ogranicza głośność dźwięku przekraczającego pewien poziom.

Wszystkie wtyczki VST wymagają do swojej pracy środowiska zgodnego ze standardem VST. Przykładem mogą być programy takie jak Steinberg Cubase albo Adobe Audition, ale pracują także przy użyciu wtyczki DSP do WinAmpa - Winamp VST Host.