Classic Reverb 1.06 (wtyczka VST)

Wtyczka VST, która symuluje pogłos pomieszczenia.Regulacja parametrów daje prawie każdy pogłos spotykany w pomieszczeniach - od małego korytarza z mokrymi ścianami, po dużą salę z dobrą akustyką.

Wszystkie wtyczki VST wymagają do swojej pracy środowiska zgodnego ze standardem VST. Przykładem mogą być programy takie jak Steinberg Cubase albo Adobe Audition, ale pracują także przy użyciu wtyczki DSP do WinAmpa - Winamp VST Host.