Clony XXL 2.0.1.4c

Tworzenie zapasowych duplikatów płyt, które są zabezpieczone przed kopiowaniem, nie jest łatwe. Trzeba stosować inne ustawienia w zależności od użytego zabezpieczenia. Clony XXL analizuje płytę źródłową i próbuje ustalić zastosowane zabezpieczenie. Na żądanie użytkownika uruchamia program nagrywający Clone CD z konfiguracją wymaganą do skopiowania nośnika. Współpracuje z programem CloneCD.