CMOSsave/CMOSrest 3.8

Narzędzie do zapisywania, przywracania i sprawdzania ustawień CMOS. Program musi zostać rozpakowany do katalogu C:/CMP.

Użytkownicy dokonują zmian w BIOSie na własną odpowiedzialność.