CoffeeCup Image Mapper ++ 3.0

Służy do wygodnego tworzenia map odsyłaczy.