Color Master 1.22

Program pozwalający łatwo przekonwertować kolor RGB (standardowo używany przez system) do formatu HTML i skopiować go do schowka. Kolor możemy wybrać z palety lub z dowolnego miejsca na ekranie (specjalna funkcja FrozenScreen zamrażająca ekran). Aplikacja posiada dodatkowo takie funkcje jak np. przezroczystość okna, czy zapamiętywanie ostatnio pobranych kolorów. Jego zaletą jest szybkość działania i prostota obsługi.