Command Ops: Battles from the Bulge Patch 4.3.249

Command Ops: Battles from the Bulge Patch 4.3.249 jest poprawką do popularnej strategii. Atutami tej gry jest realizm rozgrywki: zachowanie się jednostek podczas bitwy czy szczegółowe odwzorowanie realiów w jakich toczy się akcja rozgrywki.

Command Ops: Battles from the Bulge Patch 4.3.249 wprowadza kilka niewielkich zmian dotyczących m.in. realiów historycznych w poszczególnych scenariuszach. Producentem gry jest Panther Games, a wydawcą Matrix Games.