Communication Manager Pro VGA 1.3.1

Program pozwala na zapisywanie różnych konfiguracji urządzenia w postaci profili, oraz automatyczne ich przełączanie w zależności od położenia i czasu. Dla przykładu, można ustawić wyciszenie dzwonka podczas pobytu w szkole i automatyczne włączenie go, gdy znajdziemy się poza jej obszarem.