Computer Arts Collection: Insight and inspiration from the globa 2.2

Computer Arts Collection: Insight and inspiration from the globa to aplikacja mobilna, dzięki której nasz iPhone lub iPad wzbogaci się o interesujące funkcje. Zaliczyć ją można do kategorii Edukacja. Za stworzenie Computer Arts Collection: Insight and inspiration from the globa odpowiedzialna jest firma Future plc.

Korzystanie z aplikacji możliwe jest w przypadku następujacyh urządzeń wyposażonych w system iOS: 2.2. Jest to popularny system mobilny dedykowany dla urządzeń firmy Apple. Został on stworzony na bazie systemu operacyjnego Mac OS X 10.5.

iOS złożony jest z czterech warstw: Core OS, Core Services, Media, Cocoa Touch. Każda z nich odpowiada za inne kwestie. Pierwsza ma wpływ na interakcje sprzętu z oprogramowaniem. Druga warstwa zawiera podstawowe biblioteki służące do obsługi m.in. aplikacji. Warstwa trzecia odpowiada za obsługę dźwięku i obrazu. Ostatnia odpowiedzialna jest za interfejs dotykowy. Developerzy stworzyli dla użytkowników systemu iOS tysiące aplikacji. Z dostępnej bazy warto polecić British Vogue oraz GT Porsche - The complete Porsche magazine.