Contact-ing for WM Smartphone 1.01

Aplikacja wyświetla listę kontaktów na ekranie startowym urządzenia.